Nemzetközi ügyek

Higanyról szóló Minamata Egyezmény

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (United Nations Environment Programme, UNEP) Kormányzó Tanácsa (Governing Council, GC), valamint Globális Miniszteri Környezetvédelmi Fóruma (Global Ministerial Environment Forum, GMEF) 2002-től kezdve rendszeresen tárgyalta a higany kibocsátás okozta emberi és környezeti problémák globális szinten való kezelésének szükségességét. 2009-ben végül döntés született egy nemzetközi megállapodás kidolgozásáról, mely 2013 elején jött létre, és melynek eredményeként 2013 októberében számos ország, köztük hazánk is aláírta az Egyezményt.

Tovább a teljes cikkre

FOCW


A vegyi anyagok és hulladékok problémakörének globális szintű kezelése jelentős anyagi vonzattal jár, a fejlett országoktól elvárás a fejlődő országok anyagi és technikai támogatása. A különböző többoldalú környezetvédelmi egyezmények és együttműködések változatos finanszírozási mechanizmussal, pénzügyi alappal rendelkeznek. Ezek sikeressége is változó, és az elmúlt évtizedek, évek tapasztalatai segítik a döntéshozókat annak eldöntésében, hogy a meglévő programok és kialakulóban lévő egyezmények hátteréül milyen fenntartható pénzügyi mechanizmust hozzanak létre.

Tovább a teljes cikkre

Stockholmi Egyezmény


Az Aarhusi POP Jegyzőkönyv kezelte elsőként a perzisztens, azaz a lebomlásnak ellenálló szerves szennyezőanyagok (POP-ok) problémáját. További megoldást a Stockholmi Egyezmény létrehozása jelentett, melynek a rendszeresen felülvizsgált mellékletei tartalmazzák a kivezetésre és korlátozásra szánt POP anyagok listáját.

Tovább a teljes cikkre

Rotterdami Egyezmény


A Rotterdami Egyezmény célja, hogy előmozdítsa a felelősség megosztását és az együttműködést a veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek kereskedelme terén, az emberi egészség és a környezet védelme érdekében, és működésével elősegítse a fejlődő országok védelmét a jelölt anyagok tekintetében.

Tovább a teljes cikkre

Bázeli Egyezmény

A Bázeli Egyezmény alapvető célja a veszélyes hulladékok képződésének, veszélyességének és szállításának csökkentése, a képződés helyén történő környezetkímélő kezelés elősegítése, különös tekintettel a fejlődő országok érdekeire. A Részes Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő szempontok érvényesítése mellett a veszélyes és egyéb hulladékok keletkezési mennyiségét a lehető legminimálisabbra csökkentik, továbbá, hogy az országhatáron túlra szállítani kívánt hulladékmennyiség a lehető legkisebb legyen. Fontos, hogy a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló létesítmények lehetőség szerint az adott állam területén álljanak rendelkezésre. Az Egyezmény hangsúlyozza, hogy a veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása során az emberi egészség és a környezet védelmét szem előtt kell tartani.

Tovább a teljes cikkre

Genfi Egyezmény - LRTAP

A nagy távolságra jutó, országhatáron átterjedő légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény volt az első, környezetvédelmi célokat megfogalmazó környezetvédelmi egyezmény, mely napjainkban is megtartotta vezető szerepét a levegőtisztaság-védelem területén.
Nemcsak a légszennyező anyag kibocsátásokra vonatkozó szigorú korlátozásai, az ezek által elért eredmények teszik kimagaslóvá, hanem az a kiemelkedő tudományos munka is, melynek keretet ad és mely nemcsak az ipari-műszaki terület naprakész ismereteit segíti, hanem vizsgálja az emberi egészségre, ökoszisztémára és épített környezetre gyakorolt káros hatásokat, a hemiszférikus terjedési viszonyokat, a modellezés lehetőségeit, a kibocsátások minél pontosabb meghatározásának, becslésének módszereit is.

Tovább a teljes cikkre

SAICM (Nemzetközi Vegyianyag-kezelés Stratégiai Megközelítése)


A SAICM, a Nemzetközi Vegyianyag-kezelés Stratégiai Megközelítése (Strategic Approach to International Chemicals Management) egy globális, önkéntes keretprogram, mely azzal a céllal jött létre 2006-ban, hogy 2020-ra minimalizálja a vegyi anyagok káros környezeti és egészségügyi hatásait.

Tovább a teljes cikkre

OECD vegyi anyag vonatkozású tevékenysége


A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) környezetvédelmi, így kémiai biztonsági kérdésekkel is foglalkozik. A tevékenység két bizottsághoz rendelhető: a Környezetpolitikai Bizottsághoz (EPOC - Environmental Policy Committee), valamint Vegyi Anyag Bizottsághoz (Chemicals Committee).

Tovább a teljes cikkre

UN CSD vegyi anyag vonatkozású tevékenysége

A Rio de Janeiro-ban 2012-ben rendezett Rio+20 Konferencia napirendjén többek között a nemzetközi vegyianyag- és hulladékkezelés témája is szerepelt. A Konferencia záródokumentuma ("A jövő, amit akarunk") a SAICM keretprogramra és annak megerősítésére is hivatkozik.

Tovább a teljes cikkre

Szinergia folyamat

2005-ben indult el az a „szinergia folyamat”, melynek célja három, környezetvédelemi tárgyú, vegyi anyagokkal és hulladékokkal foglalkozó nemzetközi egyezmény - a Bázeli, a Rotterdami és a Stockholmi Egyezmények - közötti koordináció és együttműködés elősegítése. Költség-, és erőforrás hatékonyság növelés érdekében fokozni kívánják az egyezmények végrehajtásának összehangoltságát. A folyamat egyik kiemelt célja: egyszerűsíteni a három különböző egyezmény titkárságát (végrehajtói apparátusát) egy közös titkárság által.

Tovább a teljes cikkre

Menü

Vegyi anyagok

Navigáció