Vegyi anyagok

A vegyi anyagok szabályozásáról általánosságban

A vegyi anyagok mára mindennapjaink részévé váltak. A veszélyes vegyi anyagok kockázatot jelentenek mind az emberi egészségre, mind a környezetre. Az emberi egészség és a környezet védelméről az egyes nemzetközi egyezmények és az általában ezeken túlmutató, szigorúbb uniós joganyag gondoskodik. A tudományos kutatómunkának köszönhetően azonban a vegyi anyagok korlátozása folyamatos munkának tekinthető.

A magyar jogrendben a vegyi anyagok forgalomba hozatalának szabályozása alapvetően a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel valósul meg, amit az egyes ágazatokra vonatkozó szabályozás egészít ki.

A nemzetközi vegyianyag-vonatkozású egyezmények, valamint az egyes uniós és hazai jogszabályok két tárca felelősségi körébe tartoznak: 

- az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért felelős Államtitkársága a Rotterdami Egyezményért, a kapcsolódó uniós PIC Rendeletért, valamint a Biocid Rendeletért, továbbá a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó uniós REACH (1907/2006/EK) rendelet mellett a vegyi anyagok osztályozásának, címkézésének és csomagolásának szabályait tartalmazó nemzetközi szabályozásért (GHS) és a megfelelő uniós CLP Rendeletért (1272/2008/EKK) felelős;

- a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkársága a Bázeli, Stockholmi, Minamata és Genfi Egyezményekért, valamint az uniós RoHS irányelvért és Mosószer Rendeletért felelős;

- a  Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkársága pedig a növényvédelmet (ideértve a növényvédő szereket) és termésnövelő anyagokat érintő nemzetközi, uniós és hazai feladatok ellátásáért felelős.

 

 

 

 

Menü

Vegyi anyagok

Navigáció