FOCW


A vegyi anyagok és hulladékok problémakörének globális szintű kezelése jelentős anyagi vonzattal jár, a fejlett országoktól elvárás a fejlődő országok anyagi és technikai támogatása. A különböző többoldalú környezetvédelmi egyezmények és együttműködések változatos finanszírozási mechanizmussal, pénzügyi alappal rendelkeznek. Ezek sikeressége is változó, és az elmúlt évtizedek, évek tapasztalatai segítik a döntéshozókat annak eldöntésében, hogy a meglévő programok és kialakulóban lévő egyezmények hátteréül milyen fenntartható pénzügyi mechanizmust hozzanak létre.

 

Az ENSZ Környezetvédelmi Program (UNEP) égisze alatt futó, a vegyi anyagok és hulladékok klaszter nemzetközi környezetvédelmi egyezményeinek egyik kulcskérdésével, a finanszírozási lehetőségekkel foglalkozó konzultációs folyamatnak (Financing Options for Chemicals and Wastes Cluster, továbbiakban FOCW) a SAICM mellett a Higanyról szóló Minamata Egyezmény finanszírozási tárgyalásaiban is fontos szerepe volt. Az FOCW-t az UNEP főigazgatója azért indította el a Stockholmi Egyezmény Részes Felei negyedik Konferenciáján (COP-4, 2009. május 4-8.), mert felismerte, hogy megfelelő források szükségesek a vegyi anyagok és hulladékok kezeléséhez globális, regionális és nemzeti szinten egyaránt.

A folyamat során beazonosított lehetséges opciók adják az ún. integrált megközelítést. 

1)     „Mainstreaming”, azaz a vegyianyag-kezelés nemzeti intézkedésekbe való átültetése, nemzeti szabályozásban való megjelenítése;

2)    Az ipar, a magánszféra bevonása a költségek teherviselésébe;

3)    A Globális Környezetvédelmi Alap (Global Environment Facility, GEF) mint külső finanszírozási forrás.


Az FOCW folyamat záró, hatodik ülését 2012. szeptember 5-6. között Mexikóban tartották. Az FOCW folyamat végleges határozata és lezárása az UNEP Kormányzó Tanácsa (Governing Council, GC) 27. ülésén történt. Az FOCW-6 ülést megelőzően, a SAICM ICCM-3 ülés tárgyalásaira készítette el az UNEP főigazgatója javaslat tervezetét, melyben az integrált megközelítést vázolja lehetséges opcióként, külső finanszírozási forrásként pedig egyértelműen a GEF-et jelölte meg. A végleges javaslat a vegyi anyagok fókuszterület kibővítését jelöli meg a GEF mint külső finanszírozási mechanizmus alatt.

Menü

Vegyi anyagok

Navigáció