OECD vegyi anyag vonatkozású tevékenysége


A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) környezetvédelmi, így kémiai biztonsági kérdésekkel is foglalkozik. A tevékenység két bizottsághoz rendelhető: a Környezetpolitikai Bizottsághoz (EPOC - Environmental Policy Committee), valamint Vegyi Anyag Bizottsághoz (Chemicals Committee).

 

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet – Organisation for Economic Cooperation and Development) szervezetén belüli vegyi anyag vonatkozású tevékenység két bizottság alatt működik. A témával a Vegyi Anyag Bizottság, illetve a Környezetpolitikai Bizottság - Environmental Policy Committee, EPOC) alatt működő Vegyi Anyag, Növényvédő szer, Biotechnológia Munkacsoport foglalkozik. A két testület közötti koordinációt Együttes Üléseik biztosítják, melyek az EHS programot (Egészség és Kémiai Biztonság - Environment, Health and Safety) vezetik - ennek keretében valósul meg az OECD kémiai biztonsággal kapcsolatos munkája. Magyarország 1996-tól kezdve vesz részt a programban. Az EHS programon belül számos szakterületi tevékenység folyik - többek között - az alábbi témákban: vizsgálati irányelvek (Test Guidelines), adatok kölcsönös elfogadása (Mutual Acceptance of Data), eChemPortal, környezeti kockázatbecslési eszközök, gyermekek vegyi anyag szennyezésnek való kitettsége, nano- és biotechnológiai fejlesztések biztonságosságának értékelése.

A Vegyi Anyag Bizottság, valamint a Vegyi Anyag, Növényvédő szer, Biotechnológia Munkacsoport Együttes Ülése (Joint Meeting) mint döntéshozó fórum tekinti át az EHS programot. Az ülésekre 8 havonta kerül sor Párizsban, ahol elfogadásra kerülnek az egyes szakterületi tevékenységek beszámolói és döntés születik a további tevékenységekről. A formáció szerepe az ipari beruházások ösztönzésében, jogszabályoknak való megfelelés előkészítésében, a piaci lehetőségek kihasználásában, az EU-n kívüli kapcsolatok kialakításában van. Az Együttes Ülés felügyeli - többek között - az Előállított Nanoanyagok Munkacsoport, Biotechnológiai Munkacsoport, Vegyi Balesetek Munkacsoport, Jó Laborgyakorlatok (GLP) Munkacsoport, Növényvédő Szereket Értékelő Alcsoport, Biocidokat Értékelő Alcsoport tevékenységét.

Az OECD tevékenységéről bővebb információ az alábbi oldalon található:

http://oecd.kormany.hu/


 

Menü

Vegyi anyagok

Navigáció