Szinergia folyamat

2005-ben indult el az a „szinergia folyamat”, melynek célja három, környezetvédelemi tárgyú, vegyi anyagokkal és hulladékokkal foglalkozó nemzetközi egyezmény - a Bázeli, a Rotterdami és a Stockholmi Egyezmények - közötti koordináció és együttműködés elősegítése. Költség-, és erőforrás hatékonyság növelés érdekében fokozni kívánják az egyezmények végrehajtásának összehangoltságát. A folyamat egyik kiemelt célja: egyszerűsíteni a három különböző egyezmény titkárságát (végrehajtói apparátusát) egy közös titkárság által.

 

A szinergia folyamat kidolgozására a Stockholmi, Rotterdami és Bázeli Egyezmény Részes Felek (Conference of Parties) üléseinek határozatai (SC-2/15, RC-3/8, VII/8) megalapozták 2006-ban az ún. „Ad hoc Együttes Munkacsoportot” (Ad hoc Joint Working Group), mely ajánlásokat fogalmazott meg, s nyújtott be az egyezmények COP üléseire. Az ajánlásokat figyelembe véve születtek meg az ún. „szinergia határozatok” (2008-ban a BC-IX/10 és RC-4/11, valamint 2009-ben SC-4/34). Ezt követően, 2010-ben került megrendezésre először a három egyezmény együttes ülése az UNEP Kormányzótanács 11. speciális ülésével egybekötve. A Baliban, Indonéziában 2010. február 22-24. között tartott Bázeli, Rotterdami és Stockholmi Egyezmények Részes Feleinek rendkívüli egyidejű konferenciája (ún. EXCOPs-1 – extraordinary meeting of the Conference of the Parties to the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions) során elfogadták a BC.Ex-1/1, RC.Ex-1/1 és SC.Ex-1/1 számú omnibus határozatot az egyezmények közötti szinergia folyamat  erősítésének érdekében. Az UNEP Kormányzó Tanács 11. speciális ülésével egybekötött EXCOPs-1 ülésen elfogadott omnibus határozat a következő pontokban rendelkezik a szinergia folyamat megalapozásáról: közös tevékenységek, közös menedzsment funkciók, közös szolgáltatások, az egyezmények költségvetési ciklusainak összehangolása, közös audit és könyvelési rendszer, valamint a szinergia folyamat megvalósulásának felülvizsgálati rendszere. A közös tevékenységek a szinergia folyamat központi elemei: a nemzeti koordináció erősítése, információkezelés és közvélemény tájékoztatás, programszerű szakterületi együttműködés. Létrehoztak emellett egy új intézményt, a három egyezmény közös főtitkári posztját (Executive Secretary), aki 2011. áprilisi kinevezése után a titkárságok újrastrukturálásán kezdett dolgozni.

2013-ban a három egyezmény COP ülései - a 2011-ben hozott BC-10/29, RC-5/12 és az SC-5/27 számú COP határozatok alapján - egyszerre, egy helyszínen (EXCOPs-2: 2013. április 28. – május 10., Genf) kerültek megrendezésre. Mindez tovább növelte az összhangot a három egyezmény között, emellett jelentősen csökkentette a konferenciák költségeit.

2010. október 17-21. között került megrendezésre a Bázeli Egyezmény Részes Feleinek 10. Konferenciája Kolumbiában (Cartagena). A Részes Felek elfogadták a Stockholmi és Rotterdami Egyezmények Részes feleinek 5. Konferenciái által már támogatott, szinergiára vonatkozó határozatokat (SC-5/27 és RC-5/12).

A szinergia-folyamat újabb szintre emelkedhet a 2013-ban elfogadott, higanyról szóló Minamata Egyezmény, valamint a SAICM kereteprogram integrációjával, melynek részletei a közeljövőben kerülnek kidolgozásra.

Hazánkban a tárgybeli három egyezmény végrehajtása két tárca felelősségi körébe tartozik: a Rotterdami Egyezmény felelőse az Emberi Erőforrások Minisztériuma (háttérintézménye az Országos Kémiai Biztonsági Intézet), míg a Bázeli és Stockholmi Egyezmények a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartoznak.

A három egyezmény COP-jai (ExCOPs-3) ismét egy helyen, egyszerre kerülnek megrendezésre 2015. május 4-15. között Genfben.

 

Menü

Vegyi anyagok

Navigáció