SAICM (Nemzetközi Vegyianyag-kezelés Stratégiai Megközelítése)


A SAICM, a Nemzetközi Vegyianyag-kezelés Stratégiai Megközelítése (Strategic Approach to International Chemicals Management) egy globális, önkéntes keretprogram, mely azzal a céllal jött létre 2006-ban, hogy 2020-ra minimalizálja a vegyi anyagok káros környezeti és egészségügyi hatásait.

 

A Nemzetközi Vegyianyag-kezelés Stratégiai Megközelítése (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM) egy keretprogram, mely a kémiai biztonságot támogatja világszerte, egyben stratégia a vegyi anyagok kezelésére globális és nemzeti szinten egyaránt. A SAICM általánosan megfogalmazott célja: „a vegyi anyagok teljes életciklusára kiterjedő helyes kezelésének megvalósítása úgy, hogy 2020-ra a vegyi anyagok olyan módon kerüljenek felhasználásra és előállításra, hogy az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások minimálisra csökkenjenek.” Ez, az ún. 2020-as cél a Fenntartható Fejlődés Világkonferencián került elfogadásra 2002-ben, a Johannesburgi Végrehajtási Terv részeként. A SAICM elfogadására a Nemzetközi Vegyianyag-kezelési Konferencia (International Conference on Chemicals Management, ICCM) első ülésszakán (ICCM-1), 2006. február 4-6. között Dubaiban került sor. A Konferencia véglegesítette és elfogadta a SAICM három alapvető dokumentumát: a Dubai Nyilatkozatot (Dubai Declaration), az Átfogó Szakpolitikai Stratégiát (Overarching Policy Strategy, OPS) és a Globális Cselekvési Tervet (Global Plan of Action, GPA). Az ICCM-2 ülés 2009. május 11-15. között Genfben került megrendezésre, ahol első alkalommal értékelték a 2006-os megalakulása óta a SAICM hatásait és eredményeit. Az ICCM-2 ülésen elsőként került sor magas szintű szakasz megtartására.

A Dubai Nyilatkozat a kormányok politikai elkötelezettségét fekteti le. A Nyilatkozat felhív minden érintett felet a kapacitás bővítésére annak érdekében, hogy a vegyi anyagok és veszélyes hulladékok kezelése minden szempontból helyes legyen. Rámutat a hiányosságokra és az elvégzendő feladatokra, továbbá kitűzi a 2020-as célt.

Az Átfogó Szakpolitikai Stratégia tartalmazza a vonatkoztatási kört, az igényeket, célokat, pénzügyi szempontokat, leírja az alapelveket és megközelítéseket, valamint szól a végrehajtásról és az előrehaladás számbavételéről. A célokat öt fő csoportba sorolja: kockázatcsökkentés, ismeretek és információ, irányítás, kapacitás kiépítés és technikai segítségnyújtás, illegális nemzetközi forgalom.

 A Globális Cselekvési Terv 273 egyedi cselekvést irányoz elő, amelyhez határidő megjelölés és a felelős szerv megnevezése is hozzá van rendelve. A Globális Cselekvési Terv a SAICM és más vonatkozó nemzetközi eszközök és kezdeményezések megvalósítását támogatja.

A SAICM céljainak elérése érdekében az ICCM-1 létrehozta az ún. "Quick Start" Programot (QSP), amely a kezdeti kapacitás-kiépítést és környezetbarát vegyianyag-kezelés meghonosítását hivatott támogatni fejlődő, kevésbé fejlett, átmeneti gazdasággal rendelkező országokban és kis szigetállamokban. Bár elsősorban nemzeti szintet céloz meg, a QSP-nek regionális és globális kezdeményezéseket is szorgalmaznia kell. A QSP üdvözöl minden két- és többoldalú közösségi és privát együttműködést és nemzeti kormányzati finanszírozást.

Az ICCM-3 ülés 2012. szeptember 17-21. között került megrendezésre Nairobiban (Kenya). Az ICCM-3 számot vetett a SAICM terén elért eddigi eredményekről, továbbá értékelte a 2012. június 20-22. között megrendezett Fenntartható Fejlődés Konferencia (Rio+20) vegyi anyagokat érintő eredményeit. Az ICCM-3 egyik kiemelt célja volt, hogy a vegyi anyagok kérdése nagyobb politikai hangsúlyt kapjon, ezért ezen az ülésen is sor került magas szintű szakasz megrendezésére. Bár megnyugtató megoldást a SAICM fenntartható finanszírozását illetően nem sikerült találni, a szakmai kérdésekben számos határozatot fogadott el a Konferencia. Döntés született a QSP ICCM-4 (2015.) ülésig történő meghosszabbításáról is.

Az ülésközi munkát ún. nyitott végű munkacsoport (open-ended working group, OEWG) ülések biztosítják a Konferenciák között. Az OEWG első ülésére Belgrádban, 2011. november 15-18. között került sor, második ülése pedig 2014-ben várható.

A SAICM hazai végrehajtását számos, horizontális jellegű jogszabály és kezdeményezés biztosítja.

 

Menü

Vegyi anyagok

Navigáció