A higanyról szóló Minamata Egyezmény 7. Kormányközi Tárgyalóbizottsági ülésének eredményei

Publikálva: 2016. június 6.

2016. március 9-15. között rendezték meg a Minamata Egyezmény 7. Kormányközi Tárgyalóbizottsági ülését több mint 300 résztvevővel mintegy 103 ország képviseletében.

Az ülésen az Egyezmény cikkeit érintő alábbi eredmények születtek.

3. cikk – Higany készletek azonosítása

Az 50 tonnát meghaladó higany vagy higanyvegyület készletek és az évente 10 tonnát meghaladó higanykínálati forrást eredményező készletek azonosítására szolgáló útmutató tervezet (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/ CRP.14) öt szakaszt tartalmaz: háttér; definíciók; 50 tonnát meghaladó higany készletek; az évente 10 tonnát meghaladó higanykínálati forrást eredményező készletek; és néhány vonatkozó kérdés, ami segít beazonosítani a higanykészleteket és kínálati forrásokat. A készletek jelenthetik a higany teljes mennyiségét vagy egy adott fél, gazdasági, vagy jogi szervezet ellenőrzése alatt lévő higanyt, attól függően, hogy az adott fél hogyan ítéli megfelelőnek. Az egy szervezet által különböző helyeken tárolt higany egy készletnek lesz tekintve. Az útmutató felsorolja mindazon szervezeteket és tevékenységeket, melyek befolyással lehetnek a higany raktározására és használatára, beleértve többek között: higanykereskedők, elsődleges higanybányák, újrahasznosítási és hulladékkezelési tevékenységek végzői, nemzeti kormányzatok, higanytartalmú termékeket előállító létesítmények.

A 3. cikk szerinti higanykereskedelemre vonatkozó űrlappal foglalkozó útmutató tervezet (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/ CRP.16) az A és D űrlapok alkalmazásával kapcsolatos. Ezek a(z): adott részes fél higanyimporthoz történő írásos hozzájárulásának rendelkezésére, nem-részes fél higanyimporthoz történő írásos hozzájárulására, bármely fél felé történő export érdekében higanyforrás nem-részes fél általi hitelesítésére, és a higanyimporthoz történő hozzájárulások általános nyilvántartására vonatkoznak. Külön útmutató készült az E űrlap alkalmazásával kapcsolatosan, amely előírja a 3. cikk (8) pont szerintieket nem alkalmazó szervezetekre az adatok nyilvántartásának bejelentését.

7. cikk – Kézműves és kisipari aranybányászat (ASGM)

Az ASGM higanyfelhasználásának csökkentéséről, és ahol lehetséges, megszüntetéséről szóló Nemzeti Akciótervek kidolgozására vonatkozó útmutató tervezet (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/17) előzetesen elfogadásra került és háttér információt biztosít az ASGM-mel kapcsolatban, beleértve a Minamata Egyezmény ASGM-re vonatkozó szempontjait és az ASGM ipari folyamatának háttér információját. Meghatározza a Nemzeti Akcióterv kidolgozásának lépéseit, beleértve egy végrehajtási stratégiát, ütemezést, költségvetést, és meghatározza a Nemzeti Akcióterv benyújtását követő jelentéstételi kötelezettségeket.

8. cikk – Higany kibocsájtás

Az INC7 előzetesen elfogadta az alábbi útmutató tervezeteket:

·         BAT/BEP-re (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1);

·         8. cikk (5) pontjában meghatározott intézkedéseket végrehajtó részes felek támogatására, különösképpen a célok és kibocsátási határértékek meghatározására (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2);

·         a vonatkozó forrásokról szóló 8. cikk (2)(b) pontja értelmében a felek által kidolgozható kritériumrendszerre (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.3); és

·         a kibocsátások nyilvántartásának kidolgozására (UNEP(DTIE)/Hg/ INC.7/6/Add.4).

Továbbá elfogadták az UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/CRP.8 javaslatot, amely tartalmazza a téma szakértőinek a 8. cikk rendelkezéseire vonatkozó beadványát, valamint mellékletben az útmutató tervezet javasolt módosításait. A BAT/BEP útmutató dokumentum módosítására vonatkozó javaslat leírja, hogy a BAT meghatározásánál minden félnek figyelembe kell vennie a saját nemzeti sajátosságait összhangban a 2. cikk (2)(b) pontja szerint meghatározott BAT meghatározással. Ez egyértelműen figyelembe veszi az adott részes fél, vagy annak területén belüli létesítményeinek gazdasági és technikai szempontjait.

13. cikk – Finanszírozási mechanizmus működése

a) Egyetértési megállapodás

A COP és a GEF Tanács közötti egyetértési megállapodás tartalmaz definíciókra, célokra, COP iránymutatásra, COP útmutatóval kapcsolatos összhangra, jelentéstételre, ellenőrzésre és értékelésre, titkárságok közötti együttműködésre, kölcsönös képviseletre, módosításokra, értelmezésre, hatálybalépésre és visszavonásra vonatkozó részeket (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/7).

b) Útmutató a GEF-hez

Az INC7 továbbította az általános célokról, szabályozásról, program prioritásokról és a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésről és felhasználásról, valamint a GEF önkéntes alap (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/CRP.7) támogatására jogosult tevékenységek tájékoztató jellegű jegyzékéről szóló útmutató tervezetet a GEF Tanácsnak és COP1-nek.

21. cikk – Jelentéstétel

Az INC7 előzetesen elfogadta a jelentéstételre vonatkozó formanyomtatvány tervezetet (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/CRP.17), amely négy részt tartalmaz:

·      általános információ a részes félről, akinek a részéről a benyújtás történik

·         információk az intézkedésekről, amelyeket a részes fél végrehajt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek a végrehajtása érdekében

·         az Egyezmény céljainak végrehajtása során felmerülő lehetséges kihívások, és

·         jelentéstételi formátum és lehetséges fejlesztések.

Zárójelben maradtak szövegrészek a higanyellátási forrásokat és higanykereskedelmet, emissziót, higanyhulladékokat, finanszírozási forrásokat és mechanizmust érintő kérdésekben (ezekkel kapcsolatban nem született egyetértés).

22. cikk Hatékonyság értékelés

A COP támogatására irányuló tervben, amelyben intézkedések lettek meghatározva az összehasonlítható monitorozási adatok benyújtására a hatékonyságértékelés megkönnyítése érdekében (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/CRP.15), az INC kéri az Átmeneti Titkárságot, hogy más érdekelt felekkel egyeztetve, szolgáltasson információt a meglévő monitorozási programokról és arról, hogy miként tudnak hozzájárulni egy átfogó ellenőrzési megközelítéshez, emellett dolgozzon ki:

·         ütemterv tervezetet, ami magába foglalja a regionálisan összehasonlítható adatok vázlatát

·         kerettervezetet a globális ellenőrzési megközelítéshez, hogy integrálja a jövőbeli ellenőrzések összehasonlítható eredményeit, és 

·         stratégia vázlatot, amely tartalmazza a jelentéseket és egyéb monitorozási adatokat, amelyek felhasználhatók az Egyezmény hatékonyságának értékeléséhez.

Menü

Vegyi anyagok

Navigáció