A RoHS direktíva az EU-nak az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó irányelve. Az 2002/95/EK irányelv átdolgozásának elfogadására (2011/65/EU) a soros magyar EU elnökség idején került sor.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-én elfogadta az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

A jogszabály hivatott volt biztosítani, hogy az elektronikai termékek mentesek legyenek többféle veszélyes anyagtól, továbbá megkönnyíti a hulladékáram újrahasznosítását.

A 2002/95/EK irányelv tilalmat rendelt el az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek (PBB) és a polibrómozott difenil-éterek (PBDE) alkalmazására a 2006. július 1-jétől forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekben. A mentességek időszakonként felülvizsgálatra kerültek, a tudományos és műszaki fejlődés mentén.

Az irányelvet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról hazánkban a 16/2004. (X.8.) KvVM rendelet  vette át. E jogszabályt többször módosították.

A gyors technológiai fejlődés és a magasabb szintű tudományos ismeretekhez való igazítás, valamint a jobb áttekinthetőség érdekében szükségessé vált az irányelv átdolgozása.

2011. június 8-án elfogadásra került az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU  irányelve (2011. június 8.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról. Az átdolgozott irányelv a mentességeket tartalmazó mellékletet nem módosította, azt változatlanul vette át.

A 2011/65/EU irányelv hatályának kiterjesztése növelte a szabályozás környezeti előnyeit, ugyanakkor a gazdasági szereplőknek elegendő időt biztosít az alkalmazkodáshoz. A jogszabály – összhangban az Európa 2020 stratégiával – elősegíti az EU erőforrás-hatékonyságának javítását.


Az új irányelvet a hazai jogba a 374/2012 (XII. 18.) Korm.rendelet (az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról) ülteti át. A RoHS irányelv hazai végrehajtásáért a Földművelésügyi Minisztérium felelős.