Az Unióban a 648/2004/EK rendelet szól a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozataláról. Ennek módosítása, a 259/2012/EU rendelet korlátozza a mosószerek foszfát- és foszforvegyület tartalmát. Az irányelvet a hazai jogba a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI.16.) Korm. rendelet ülteti át.

 

2004. március 31-én született meg a 648/2004/EK  rendelet, mely az Európai Unión belül szabályozza a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeit. A rendelet – többek között - rögzíti, hogy a mosó és tisztítószerek hatóanyagának (felületaktív anyagok) teljes biológiai lebonthatósága 60%-ot kell, hogy elérjen. Ez alól esetenként a Rendeletben meghatározott feltételekkel felmentés (derogáció) kérhető.

A Rendeletben megadott tagállami feladatokra, kompetens hatóságok kijelölésére vonatkozó előírásokat a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről szóló  270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet  tartalmazza.

A 648/2004/EK rendelet módosításáról rendelkező 259/2012/EU rendelet megalkotására a mosó- és tisztítószerek foszfát- és foszforvegyület-tartalmának korlátozása érdekében volt szükség a túlzott eutrofizáció, valamint a foszfát eltávolításos szennyvíztisztítási technológiák költségeinek csökkentése okán. Ennek megfelelően a mosó- és tisztítószerek összes foszfortartalmának 0,5 és 0,3 gramm/dózis (mosógépekhez és mosogatógépekhez, egy mosás esetén) határértékben történő megállapítása került a rendelet VI. A Mellékletébe foglalásra. Az első határérték alkalmzásának hatályba lépése 2013. június 30., utóbbié 2017. január 1.

A 259/2012/EU végrehajtásáról szóló jogszabály, a "mosó- és tsztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről " szóló 329/2012 (XI. 16.) Korm.rendelet alapján a hatósági feladatokat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a környezetvédelmi felügyelőségek közösen látják el. Az uniós és hazai jogszabályok végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium felelős.