A vegyi anyagok gyártása és kereskedelme globális szintű, a kapcsolódó veszélyek pedig azonosak az egész világon. Ezért ésszerű és hasznos, ha azonos anyagok vagy keverékek esetén a veszélyek besorolásának jelölése is azonos az egyes országokban.

 

E fenti, a cél a megvalósításában fontos lépés volt, hogy 2002 decemberében az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) a veszélyes áruk szállításával és a vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerével foglalkozó szakértői bizottsága elfogadta az osztályozás és címkézés globálisan harmonizált rendszerét (GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). A rendszernek az Európai Unióban érvényesítendő szabályait a 1272/2008/EK számon kihirdetett rendelet adja közre és teszi azok alkalmazását kötelezővé. Ez az ún. osztályozási-címkézési-csomagolási (classification, labelling and packaging of substances and mixtures, CLP) rendelet már 2009. januártól hatályos, de anyagokra csak 2010. december 1-től, keverékekre 2015. június 1-től kell az új szabályokat alkalmazni.

A CLP és REACH nemzeti hatósági feladatok elvégzésére az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján a 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet jelöli ki. Az uniós és hazai jogszabályok végrehajtásáért az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért felelős Államtitkársága felelős.