A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló 1102/2008/EK rendeletnek megfelelő jelentéstételi kötelezettség határideje 2012. július 1. Érintettek importőrök, exportőrök, üzemeltetők (klór-alkáli ipari, földgáztisztítási, színesfém bányászati és kohászati tevékenységekkel, egyéb érintett felek).

A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló 1102/2008/EK rendelet értelmében a fémhigany keletkezésében, szállításában, tárolásában érintett felek a rendelet 5. cikk 3. pontjának megfelelően a szükséges adatokat 2012. július 1-ig meg kell, hogy küldjék a - 274/2009 (XII.3.) Korm.rendelet alapján - az illetékes hatóságnak (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség), valamint az Európai Bizottságnak.